Proiect de buget local al Municipiului Brașov 2023

Buget total: 1,294,685.73 (mii lei)

Creștere anuală a bugetului Municipiului


Venituri la bugetul local: 1.294.685,00 (mii lei)


Buget cheltuieli 2023: 1.487.026,13 (mii lei)

Servicii de calitate pentru brașoveni

Cheltuielile bugetului local


Brașovul gospodărit corect

Cheltuieli pentru salubritate, iluminat, asfaltări, spații verzi

187+ mil. lei


Bugetul instituțiilor subordonate


Fabrica de proiecte europene pentru viitorul Brașovului

În ultimii 2 ani, am triplat numărul de proiecte cu finanțare nerambursabilă. Valoarea acestora a crescut cu 270%.

Proiecte cu finanțare nerambursabilă FINALIZATE în 2022

46,76 mil. lei

Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m

26367.5 mii lei

PROGETONE – Sinergie proactivă a tehnologiilor eficiente integrate privind anveloparea clădirilor

20000 mii lei

Măsuri pentru creșterea transparenței, eticii și integrității la Primăria Municipiului Brașov

401.59 mii lei

Proiecte pe fonduri neramburasbile UE ÎN DERULARE

561,94 mil. lei

Construire Park & Ride - Bartolomeu

139917.59 mii lei

Achiziția de mijloace de transport moderne

91117.79 mii lei

Infrastructura de garaj pentru transportul public

72772.83 mii lei

Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 18 m

47058.55 mii lei

Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027

42777.86 mii lei

Sistem centralizat de monitorizare şi control al traficului în municipiul Braşov

37554.44 mii lei

Terminal transport urban Gara Braşov

21329.51 mii lei

Amenajare benzi dedicate transportului public in Municipiul Brasov şi trotuare adiacente

16635.94 mii lei

Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public

16066.63 mii lei

Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Maria Baiulescu

14325.25 mii lei

Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Brașov cu echipamente și materiale de protecție/ în vederea creșterii capacității de a gestiona situația de pandemie generată de virusul sars-cov-2

13849.87 mii lei

Eficientizare energetică a clădirilor publice din municipiul Brașov - Colegiul Tehnic Transilvania, Corp A

11622.67 mii lei

Realizarea unui spatiu multifunctional de recreere si sport

8864.32 mii lei

Realizare infrastructură integrată pentru trafic pietonal și ciclism cu facilități complementare, Traseu 1

8137.24 mii lei

Construire grădiniță zona Tractorul Coresi

7888.35 mii lei

Planificare strategică și digitalizarea serviciilor sociale aflate în competența DAS Brașov

4105.03 mii lei

Realizare infrastructură integrată pentru trafic pietonal și ciclism cu facilități complementare, Traseu 2

3828.8 mii lei

Amplasare staţii de încărcare pentru maşinile electrice în municipiul Braşov

2850 mii lei

Eficientizare energetică sistem de iluminat stradal cartier Stupini

1086.43 mii lei

Achiziția a 3 autovehicule electrice

157.5 mii lei

Proiecte PNRR APROBATE

860,69 mil. lei

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov

584089.09 mii lei

Construire creșă TRACTORUL

8687.43 mii lei

Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale- 5 componente

39908.29 mii lei

Achiziția mijloace de transport nepoluant Zona metropolitană Brașov

33027.47 mii lei

Achiziție mijloace de transport nepoluante Zona Metropolitana Brasov

27754.18 mii lei

Construire de locuinte nZEB plus pentru tineri in Municipiul Brasov

25625.93 mii lei

Construire creșă TRACTORUL

16640.27 mii lei

Construirea creșă BARTOLOMEU

16640.27 mii lei

Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană - PUG Brașov

10380.39 mii lei

Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale- 4 componente

7536.21 mii lei

Înființarea și dotarea de centre de colectare prin aport colectiv - Cav- mic

3830.91 mii lei

Realizare Plan de amenajare a teritoriului zonei metropolitane Brașov

3573.17 mii lei

Cetatea Brașovului -Centrul Istoric (Zidul Cetății)

2974.52 mii lei

Reabilitarea energetica a Scolii Gimnaziale nr. 5 Brasov - corp B

1839.79 mii lei

Proiecte PNRR ÎN EVALUARE

269,22 mil. lei

Autobuze nepoluante - 50 buc. autobuze electrice 10 m - 660

119621.6 mii lei

Înființare Centru Integrat de colectare separată prin Aport Voluntar Brașov

27450.81 mii lei

Achiziția de insule ecologice digitalizate pentru colectarea deșeurilor în Municipiul Brașov

25089.45 mii lei

Extindere rețea de apă cu branșamente și canalizare cu racorduri în cartierul Stupini și pe strada Narciselor

14615.63 mii lei

Renovarea Energetică Moderată a Clădirilor Rezidențiale Multifamiliale - 5 componente

13622.11 mii lei

Renovare integrată a clădirilor Operei Brașov

12928.36 mii lei

Dezvoltare sisteme de transport inteligent (ITS) / Eticketing în zona metropolitană Brașov

10583.8 mii lei

Renovarea Energetică Moderată a Clădirilor Rezidențiale Multifamiliale - 4 componente

10057.06 mii lei

Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

8774.9 mii lei

Pistă de biciclete Tronson ”Prefectură - Pietrele lui Solomon”

7876.32 mii lei

Pistă de biciclete Tronson Răcădău - Centru Civic ”

5611.87 mii lei

Dezvoltare sisteme de transport inteligent (ITS) / Eticketing în zona metropolitană Brașov - stații de încarcare

5538.03 mii lei

Reabilitare Bastionul Postăvarilor și introducere în circuitul muzeal

4800 mii lei

Pistă de biciclete Tronson ”Făget - Griviței - Mihai Viteazul”

1476.81 mii lei

Pistă de biciclete Tronson ”Făget - Ceasu’ Rău”

1181.44 mii lei

Proiecte în pregătire pentru depunere

în anul 2023

Spitalul Regional de Urgență Brașov

Închiderea definitivă a depozitului de deșeuri nepericuloase Timiș Triaj și înființare spațiu verde pentru zonă de agrement

Amenajare Parc Cetățuia

Amenajare parc in zona Florilor/Astra/Scriitorilor

Amenajare parc nou în zona Tractorul

Amenajare parc nou în zona Bartolomeu

Calea Verde a Municipiului Brașov – Conectarea ariilor majore de teren prin soluții de transport ecologic

Reconversie zone abandonate în zone verzi - zona industrială Rulmentul

Park & Ride: Terminal multimodal zona NOUA

Achiziție autobuze electrice flota RATBV

Garaj 2 RATBV: Reabilitare infrastructura de garare si mentenanță flota de transport public

Extindere sistem inteligent de transport public (ITS)

Reconversie clădiri centrale termice în centre: de zi pentru vârstnici, comunitare, medicale, sociale, cultural-artistice sau educaționale

Restaurare, amenajare și punere în valoare a Zonei Modarom-Star

Restaurare, amenajare și punere în valoare a Pieței Sfatului

Consolidarea, protecția și conservarea clădirilor din zona istorică

Reconversie cariera Răcădău-Dealul Melcilor

Reabilitare / extindere rețea de alimentare troleibuze

Brașovul se dezvoltă în cel mai rapid ritm din ultimii 30 de ani

Proiecte mari de infrastructură în derulare

 • Etapa: Contractare si lansare licitație proiectare și execuție
 • Etapa: Lucrări în derulare
 • Etapa: Proiectare și execuție
 • Etapa: Proiectare și execuție
 • Etapa: Proiectare și execuție
 • Etapa: Execuție
 • Etapa: Execuție
 • Etapa: Proiectare
 • Etapa: Proiectare și execuție
 • Etapa: Proiectare și execuție
 • Etapa: Proiectare și execuție
 • Etapa: Proiectare și execuție
 • Etapa: Proiectare și execuție
 • Etapa: Execuție
 • Etapa: Obținere aprobare Ministerul Sănătății pentru proiectare și execuție

BRAȘOVUL EDUCATInvestim în educația copiilor noștri

CREȘE ȘI GRĂDINIȚE

17,39
mil.

Construire creșă Tractorul - zona Coresi (str. Turnului)
Construire creșă Bartolomeu - zona Avantgarden (str. Lebedei)
Construire creșă Stupini - str. Fundăturii
Construire creșă și grădiniță în Tractorul - zona Socec - finanțare prin PNRR
Construire grădiniță cartier Tractorul Coresi II - INSIGRA
Construire grădiniță cartier Noua
Construire grădiniță cartier Astra
Construire grădiniță cartier Bartolomeu - Avangarden
Construire grădiniță cartier Stupini
Documentații tehnice și lucrări pentru reabilitare / renovare / extindere și conformare ISU la infrastructura existentă

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, GIMNAZIAL ȘI LICEAL

67,94
mil.

Documentații tehnice și lucrări pentru reabilitare / renovare / extindere și conformare ISU la infrastructura existentă
Amenajare de laboratoare și dotări moderne în instituțiile de învățământ - table interactive, proiectoare, laptopuri etc.

ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL

1,32
mil.

Nou campus pentru învățământ dual, în vederea atragerii unei finanțări PNRR de 20 de milioane EUR

SĂNĂTATE ȘI SOCIALBrașovul sănătos și cu grijă pentru toți

INFRASTRUCTURĂ DE SĂNĂTATE LA STANDARDE MODERNE

0,91
mil.

Construire Spitalul Clinic Regional de Urgență Brașov
Construire Spital Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase - faza PT
Centre Medicale de Permanență în cartiere - documentații tehnice
Cabinete stomatologice în unități de învățământ
Reabilitare Spitalul Staționar Astra - documentații tehnice
Reabilitare Spital Tractorul - documentații tehnice

CĂMINE, CANTINE și LOCUINȚE SOCIALE

9,70
mil.

Finalizare construire Cămin Persoane fără adăpost str. Panselelor nr.23
Reamenajare bloc de locuințe sociale str. Zizinului nr. 127C
Reabilitare module locuințe str. Carierei
Reabilitare, modernizare și dotare Cantina Socială str.Panselelor nr.23
Construire cantină Cimitirul Municipal

SERVICII SOCIALE

27,64
mil.

Centrul pentru persoane vârstnice
Centrul RESPIRO
Centrul privind violența domestică
Centrul pentru persoane fără adăpost
Servicii sociale și subvenții

MOBILITATEBrașovul pietonilor, bicicliștilor și al traficului relaxat

MOBILITATE VERDE ȘI TRANSPORT PUBLIC EFICIENT

151,69
mil.

Autobuze și troleibuze electrice din fonduri nerambursabile
Eficientizarea transportului public prin amenajarea de benzi dedicate
Stații de încărcare pentru autobuze și autovehicule electrice - peste 240 de puncte prin finanțări nerambursabile
Noi facilități pentru elevi și seniori în folosirea transportului public

PIETONI ȘI BICICLIȘTI

34,24
mil.

Piste de biciclete - 2 proiecte în execuție, 4 depuse pentru finanțare, 9 în pregătire
Modernizare și accesibilizare pasaje pietonale Gară și Triaj - doc. tehnice
Construire garaje de biciclete în cartiere - 2 în execuție, 3 în pregătire

PARCĂRI

64,26
mil.

Park&Ride Bartolomeu - execuție
Amenajare noi parcări publice - Răcădău, Centrul Civic, Gară, Astra, Primărie - documentații tehnice
Parcări supraetajate automatizate în cartiere - proiect pilot
Park&Ride la intrările în oraș - proiecte noi
Operaționalizarea serviciului de ridicări auto - inclusiv amenajare parcare

STRĂZI MODERNE

26,88
mil.

Străzi noi în cartierele Noua, Stupini, Tractorul - 11 proiecte
Reparații și modernizări poduri - 5 proiecte
Consolidări drumuri Poiana Brașov - Brașov și Poiana Brașov - Râșnov
Continuarea lucrărilor de infrastructură mare: str. Narciselor, str. Cucului, str. Institutului
Două pasaje rutiere noi - Avantgarden/Institutului - Calea Făgărașului și Tractorul - Calea Feldioarei

MEDIUBrașovul verde și curat

PARCURI ȘI BIODIVERSITATE

36,76
mil.

Plantare de arbori noi, reamenajare și întreținere zone verzi și locuri de joacă
Parcuri noi în cartiere (Centrul Nou / Astra, Bartolomeu, Tractorul) - documentații tehnice în lucru
Amenajarea Dealului Straja ca parc public (zona Cetățuiei) - contract aflat în derulare
Amenajare spații dedicate animalelor de companie
Strategia de prevenție - urși
Studiu de fundamentare Parc Natural Brassovia
Reamenajarea zonei Răcădău-Dealul Melcilor

ECONOMIE CIRCULARĂ, RECICLARE, CURĂȚENIE

61,83
mil.

Infrastructură inteligentă pentru colectarea selectivă a deșeurilor (ecoinsule în cartiere)
Toalete publice automatizate
Aspiratoare stradale
Închidere definitivă a gropilor istorice de gunoi
Salubrizare și deszăpezire

CALITATEA AERULUI ȘI A APEI

1,41
mil.

Actualizare plan de calitatea aerului
Montare de panouri fonoabsorbante
Senzori pentru calitatea aerului
Actualizare hărți de zgomot
Studiu de torenți în zona Șchei
Proiecte noi pentru extinderea retelelor de alimentare cu apa și canalizare în Stupini și Tractorul
Proiect nou privind monitorizarea și prevenția riscului la inundații

SCHIMBĂRI CLIMATICE ȘI EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

103,56
mil.

Proiect nou pentru parc fotovoltaic, proprietate a Municipiului Brașov
Panouri fotovoltaice pe școli și clădiri publice
Eficientizarea energetică a clădirilor publice - 5 proiecte
Eficientizarea energetică a instituțiilor de învățământ
Eficientizarea energetică a blocurilor - 55 de proiecte noi
Investiții în modernizarea rețelei publice de termoficare

URBANISM și PATRIMONIUBrașovul dezvoltat armonios

AMENAJARE SPAȚII PUBLICE

22,07
mil.

Reamenajare Piața Sfatului - documentații tehnice
Reamenajare Curtea Johannes Honterus / Biserica Neagră - documentații tehnice
Reamenajare zona Gării - documentații tehnice
Amenajare spațiu public zona Modarm - Star - documentații tehnice
Extindere, modernizare și eficientizare energetică a iluminatului public
Concept nou pentru iluminatul arhitectural din zona istorica
Modernizare piețe - Astra, Dacia, Star, Triaj - documentații tehnice
Proiect nou pentru amenajarea de piețe volante
Reabilitare Strada Sforii

AMENAJARE CLĂDIRI

16,73
mil.

Reabilitarea fațadelor din Centrul Istoric - 4 proiecte în execuție, 27 de proiecte în pregătire
Analiză de risc seismic clădiri istorice
Reparații curente monumente istorice
Reabilitare troițe
Amenajare centre de cartier - documentații tehnice
Reconversie imobile str. Mărășești - expertiză tehnică

FORTIFICAȚII ȘI MONUMENTE

6,44
mil.

Reamenajare Parcul Eroilor - monument nou dedicat Eroilor Revoluției din decembrie 1989
Cetățuia Brașovului - lucrări de punere în siguranță
Reamenajare Bastionul Postăvarilor
Reabilitare ziduri și fortificații - 10 proiecte în desfășurare
Monument nou, dedicat memoriei lui Liviu Corneliu Babeș - documentații tehnice

ACHIZIȚII / EXPROPRIERI

21,40
mil.

Achiziție terenuri în scopul amenajării unor zone industriale: CET Brașov - finalizare achiziție
Centrul Comercial Unirea - finalizarea negocierilor
Achiziție imobile și terenuri pentru amenajare infrastructură publică

Brașovul culturalCULTURĂ

INFRASTRUCTURĂ CULTURALĂ

0,84
mil.

Modernizare și eficientizare energetică Teatrul Sică Alexandrescu
Sistem de afişaj pentru informare și promovare evenimente culturale
Amenajare infrastructură cultrală nouă

INSTITUȚIILE DE CULTURĂ - funcționare

37,85
mil.

Teatrul Sică Alexandrescu
Opera
Filarmonica
Teatrul de păpuși 'Arlechino'
Noua instituție de spectacole - Banca de Cultură Apollonia

EVENIMENTE ȘI PROIECTE CULTURALE

8,97 mil.

Strategia culturală a Municipiului Brașov
Finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale
Finanțarea evenimentelor majore ale Brașovului - Junii, 15 noiembrie, Vara culturală

TURISM și AFACERIBrașovul prosper

INFRASTRUCTURĂ PENTRU TURISM ȘI RECREERE

5,18
mil.

Sanie de vară în Poiana Brașov - execuție
Iluminat Pârtia Lupului și Drumul Albastru
Modernizare domeniul schiabil - documentații tehnice
Extindere bikepark Poiana Brașov - finalizare traseul nr. 6

INFRASTRUCTURĂ PENTRU AFACERI

2,75
mil.

Operaționalizare și dotări incubator de afaceri CATTIA

STRATEGII, PARTENERIATE

1,6 mil.

Operaționalizare Organizația de Management al Destinației Brașov (OMD)
HIT Brașov (Hub de Inovare în Turism)
TourINN (parteneriat pentru IMM-uri din Turism)
Strategia turistică a Brașovului

SPORTBrașovul sportiv

INFRASTRUCTURĂ SPORTIVĂ

54,17
mil.

Sală Polivalentă
Construire și renovare săli de sport aferente unităților de învățământ - 7 proiecte
Complex sportiv Carpați - stadion și sală de sport - finalizare
Skatepark Fartec - execuție
Dotări și funcționare Sala Sporturilor, Patinoar, Bazin, Sala Metrom

CLUBURI ȘI EVENIMENTE SPORTIVE

40,80
mil.

Ghidul de finanțare proiecte sportive
CSM Corona
Candidatura JOT2028
Brașoviada
Gala Sportului Brașovean

GUVERNANȚĂBrașovul Administrat Corect

DIGITALIZARE și TRANSPARENȚĂ

3,46
mil.

Platforma de servicii electronice E-funcționar
Implementare semnătură electronică
Upgrade GIS - platforma Urbanism
Sistem integrat call-centerSistem audio-video sala de consiliu local
Planificare strategică și digitalizarea serviciilor sociale aflate în competența Direcției de Asistență Socială Brașov
Platforma online de management școlar
Mentenanță butoane panică și camere de supraveghere
Aplicație software mobilă dedicată domeniului schiabil
Aplicație pentru programul ”Cornul și laptele”
Echipamente IT

GUVERNARE PARTICIPATIVĂ

4,5
mil.

Bugetare participativă - fonduri pentru proiectele comunității
Ghid de finanțare pentru proiecte sociale, de mediu și pentru tineret

Lasă-ne opinia ta
despre bugetul municipiului pe 2023

Trimite un e-mail cu sugestiile tale la infopublice@brasovcity.ro
până în data de 25.01.2023